Difference between revisions of "Main Page"

From Landbouwkring
Jump to navigation Jump to search
m
 
(25 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<strong>Welkom op de examenwiki van LBK.</strong> [[file:schild.jpg|200px|right]]
+
[[file:schild.jpg|200px|right]](English below)
 +
<strong>Welkom op de examenwiki van LBK</strong>
  
Op deze wiki staan allerlei ex-examenvragen, opgeloste oefeningen en samenvattingen. Alle studenten aan de faculteit kunnen er gebruik van maken, en kunnen zelf ook nieuw materiaal uploaden. Als je je examen hebt afgelegd, denk dan even aan hoe handig het was dat je hier inspiratie kon opdoen en post jouw examenvragen ook op de wiki!<br>
+
Deze wiki dient voor het verzamelen van allerlei nuttig studiemateriaal voor studenten bio-ingenieurswetenschappen, in de eerste plaats examenvragen, maar ook opgeloste oefeningen, samenvattingen... De examenwiki wordt gemaakt door en voor studenten. Heb je een goede samenvatting gemaakt van een vak, of heb je na een examen nog wat tijd en kladpapier over om vragen neer te schrijven? Smijt het op de wiki en maak toekomstige generaties boeren in opleiding gelukkig!<br>
TIP: vind je een vak niet in een bepaalde map, dan kun je ook zoeken rechtsbovenaan.<br>
 
  
''<strong>[[Special:RequestAccount|Hier]] kan je een account aanvragen.</strong>'' Belangrijk is dat je dit doet met een e-mailadres dat eindigt op<strong>@student.kuleuven.be</strong>, anders wordt je aanvraag <strong>automatisch geweigerd!</strong> Webteam moet manueel elke aanvraag goedkeuren, het kan dus enkele dagen duren alvorens je account wordt geactiveerd, zeker wanneer veel mensen tegelijk accounts aanvragen.<br>
+
Zware bestanden staan niet op de wiki maar worden in een externe Google Drive-map gezet. Deze kan je [https://drive.google.com/drive/folders/1DAY0IUPX6ocp1oU5W0cBvpQX5bJRebiC?usp=sharing hier] vinden. Op dit moment kan deze map alleen nog maar bewerkt worden door webteam. Als je een bestand wil uploaden kan je dit naar het adres [mailto:quintendhaenens@outlook.com quintendhaenens@outlook.com] sturen, dan uploadt de wikibeheerder het voor jou. Bestanden die te zwaar zijn voor mail kunnen worden verstuurd met [https://wetransfer.com/?utm_source=hao.logosc.cn&utm_medium=referral WeTransfer].<br>
  
''Ondervind je problemen met de wiki, mail dan naar ict@landbouwkring.be''<br>
+
''<strong>[[Special:RequestAccount|Hier kan je een account aanvragen]]</strong>.'' Belangrijk is dat je dit doet met een e-mailadres dat eindigt op <strong>@student.kuleuven.be</strong>, anders wordt je aanvraag geweigerd!</strong> Webteam moet manueel elke aanvraag goedkeuren, het kan dus enkele dagen duren alvorens je account wordt geactiveerd, zeker in tijden wanneer veel mensen tegelijk accounts aanvragen.<br>
 +
 
 +
Ondervind je problemen met de wiki, mail dan naar <strong>[mailto:ict@landbouwkring.be ict@landbouwkring.be]</strong>.
  
 
----
 
----
  
  
<strong>Welcome to the LBK exam wiki </strong>
+
<strong>Welcome to the LBK exam wiki</strong>
 +
 
 +
This wiki's purpose is the collection of all kinds of useful study material for students of bioscience engineering, exam questions in the first place, but also solved exercises, summaries... This exam wiki is created by and for students. Did you make a good summary of a subject, or did you have some spare time and scrap papers after an exam to scribble some of the questions on? Throw it on the wiki and make many generations of future fellow students happy!<br>
  
This wiki contains questions from previous exams, solved exercises and summaries. All students at our faculty can use it, and can upload new content themselves.<br>
+
Large files are not uploaded to the wiki, but to an external Google Drive folder, which you can find [https://drive.google.com/drive/folders/1DAY0IUPX6ocp1oU5W0cBvpQX5bJRebiC?usp=sharing here]. At the moment, only webteam can edit this folder. If you want to upload a file you can send it to [mailto:quintendhaenens@outlook.com quintendhaenens@outlook.com], so the wiki admin can upload it for you. Files that are too large to be sent per mail can be sent via [https://wetransfer.com/?utm_source=hao.logosc.cn&utm_medium=referral WeTransfer].<br>
If you've completed an exam, think about how handy this wiki was and post your exam questions! <br>
 
TIP:If you can't find your course, use the search bar in the top right.<br>
 
  
''<strong>You can request an account [[Special:RequestAccount|here]]</strong>.'' It's important to use an e-mail address ending in <strong>@student.kuleuven.be</strong>, because otherwise your request will be <strong>denied automatically!</strong> Webteam has to accept every request manually, so it might take a few days for your account to be activated, especially when many people are requesting accounts at the same time.<br>
+
''<strong>[[Special:RequestAccount|You can request an account here]]</strong>.'' It's important to use an e-mail address ending in <strong>@student.kuleuven.be</strong>, because otherwise your request will be denied!</strong> Webteam has to accept every request manually, so it might take a few days for your account to be activated, especially during times when many people are requesting accounts at the same time.<br>
  
''If you encounter any problems on this wiki, contact ict@landbouwkring.be''
+
If you encounter any problems with this wiki, contact <strong>[mailto:ict@landbouwkring.be ict@landbouwkring.be]</strong>

Latest revision as of 11:54, 21 December 2019

Schild.jpg

(English below)

Welkom op de examenwiki van LBK

Deze wiki dient voor het verzamelen van allerlei nuttig studiemateriaal voor studenten bio-ingenieurswetenschappen, in de eerste plaats examenvragen, maar ook opgeloste oefeningen, samenvattingen... De examenwiki wordt gemaakt door en voor studenten. Heb je een goede samenvatting gemaakt van een vak, of heb je na een examen nog wat tijd en kladpapier over om vragen neer te schrijven? Smijt het op de wiki en maak toekomstige generaties boeren in opleiding gelukkig!

Zware bestanden staan niet op de wiki maar worden in een externe Google Drive-map gezet. Deze kan je hier vinden. Op dit moment kan deze map alleen nog maar bewerkt worden door webteam. Als je een bestand wil uploaden kan je dit naar het adres quintendhaenens@outlook.com sturen, dan uploadt de wikibeheerder het voor jou. Bestanden die te zwaar zijn voor mail kunnen worden verstuurd met WeTransfer.

Hier kan je een account aanvragen. Belangrijk is dat je dit doet met een e-mailadres dat eindigt op @student.kuleuven.be, anders wordt je aanvraag geweigerd! Webteam moet manueel elke aanvraag goedkeuren, het kan dus enkele dagen duren alvorens je account wordt geactiveerd, zeker in tijden wanneer veel mensen tegelijk accounts aanvragen.

Ondervind je problemen met de wiki, mail dan naar ict@landbouwkring.be.Welcome to the LBK exam wiki

This wiki's purpose is the collection of all kinds of useful study material for students of bioscience engineering, exam questions in the first place, but also solved exercises, summaries... This exam wiki is created by and for students. Did you make a good summary of a subject, or did you have some spare time and scrap papers after an exam to scribble some of the questions on? Throw it on the wiki and make many generations of future fellow students happy!

Large files are not uploaded to the wiki, but to an external Google Drive folder, which you can find here. At the moment, only webteam can edit this folder. If you want to upload a file you can send it to quintendhaenens@outlook.com, so the wiki admin can upload it for you. Files that are too large to be sent per mail can be sent via WeTransfer.

You can request an account here. It's important to use an e-mail address ending in @student.kuleuven.be, because otherwise your request will be denied! Webteam has to accept every request manually, so it might take a few days for your account to be activated, especially during times when many people are requesting accounts at the same time.

If you encounter any problems with this wiki, contact ict@landbouwkring.be